EEN KIJKJE IN DE Stal

Hoe ziet een gewone dag eruit?

De dag begint met het lopen van een controlerondje door de stal. Sommige kippen leggen hun ei niet in de daarvoor bedoelde nesten, maar op de grond of in het systeem. Die grondeieren rapen we en nemen we mee. Ook controleren we de kippen. Mochten we een ziek of zwak dier vinden, dan zetten we haar apart, zodat ze kan aansterken zonder dat ze gepikt wordt door de andere kippen. 

Om 10:00 uur gaan de luiken aan de zijkant van de stal open en kunnen de kippen naar buiten. In totaal is er 9,6 hectare uitloop beschikbaar voor de hennen. Ze kunnen daar naar hartelust scharrelen en stofbaden nemen. 

Rond 10:30 uur beginnen we met het afdraaien van de eieren. De kippen leggen hun eieren in nesten. Vanuit de nesten rollen de eieren op bandjes. De eierbanden draaien we naar voren, waar de eieren worden gesorteerd, gestempeld en in trays gestapeld worden op pallets. Dit gebeurt grotendeels automatisch, maar er komt ook nog handwerk aan te pas. Zo doen we het sorteren en het stapelen van de eieren met de hand. De eieren worden twee keer per week opgehaald door de eierhandel. Eén volle pallet telt 10.800 eieren. Per week leveren we zo'n 14 volle pallets af, wat neerkomt op zo'n 151.000 eieren per week. 

De kippen krijgen automatisch water en voer. In de stal zijn meerdere waterlijnen aanwezig, waaruit de kippen de hele dag kunnen drinken. Door de stal lopen ook meerdere voerlijnen, die een aantal keer per dag draaien. Op een computer kunnen we aflezen hoeveel de kippen per dag gegeten en gedronken hebben. 

's Middags lopen we nog een controlerondje door de stal en is het tijd voor andere werkzaamheden, zoals reparaties, onderhoud of het afdraaien van mest. De kippen lopen in de stal op de grond en in het systeem. In het systeem lopen de kippen op roosters. Alle mest valt door de roosters heen op mestbanden. Twee keer per week draaien we die banden af. De mest wordt verzameld in een kipper en opgeslagen in de mestloods of op het land. 

Verder brengen we regelmatig strobalen, luzernebaaltjes of pikstenen in de stal. Daar kunnen de kippen zich binnen mee vermaken.

Biologisch - wat betekent dat?

Wij houden biologische leghennen. De term 'biologisch' is beschermd in Europa. Om biologisch te worden, moet een bedrijf worden gecertificeerd. Dan pas mag het bedrijf het biologisch keurmerk gaan gebruiken op producten. Vervolgens wordt het bedrijf jaarlijks gecontroleerd. In Nederland houdt Skal Biocontrole toezicht op de biologische productie. Deze organisatie ziet erop toe dat wordt voldaan aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole. Meer weten? Op de website van Skal is meer informatie te vinden over de biologische productiewijze.

Voor het op biologische wijze houden van leghennen gelden verschillende regels, zoals:

  • Er mogen maximaal 6 kippen per vierkante meter in de stal aanwezig zijn
  • De kippen mogen uitsluitend biologisch voer te eten krijgen
  • Er moet minimaal 4 vierkante meter uitloop zijn per kip en er moet voldoende begroeiing staan in die uitloop
  • De kippen moeten minimaal 8 uur per dag toegang hebben tot de uitloop
  • Er mogen bij het schoonmaken van de stal en het bestrijden van bloedluis slechts middelen worden gebruikt die wettelijk toegestaan zijn voor biologische pluimveehouderij
© Copyright dijkstrabiobv